^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ANA SAYFA

Ağustos Böceği ile Karınca

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH:

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             : 51-64 AY

ETKİNLİK  ADI : Ağustos Böceği ile Karınca

ETKİNLİK TÜRÜ      : Türkçe ve Oyun Etkinliği

KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Kazanım1.Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım 19: Problem durumlarına çözüm üretir.( Göstergeler: Problemi söyler.- Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.- Çözüm yollarından birini seçer.- Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler  -Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.- Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.)
MOTOR GELİŞİMİ:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır,  değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar,  çeker/gerer, açar/kapar. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.)
SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ:
Kazanım3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.)
DİL GELİŞİMİ:
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir. Dinlediklerini/izlediklerini açıklar. Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.)
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.)
Kazanım 10.  Görsel materyalleri okur.  (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)

MATERYALLER:
Hikaye Kitabı, Resim Çizili Kağıtlar, Boyalar, Artık Materyaller, Yapıştırıcı
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:
 Dün, bugün Yarın,Sorumluluk

ÖĞRENME SÜRECİ
Ağustos Böceği ile Karınca
Öğretmen “Ağustos Böceği İle Karınca” adlı hikâyeyi dün-bugün-yarın kavramlarını vurgulayarak anlatır.  Hikâye sonunda ağustos böceğinin soğukta kalarak donma tehlikesi yaşadığı anda ne yapması gerektiği, bu duruma düşmemesi için neler yapması gerektiği konusunda sorular sorarak onların düşüncelerini ifade etmeleri teşvik edilir.  Ardından “Sen karınca olsaydın ya da sen ağustos böceği olsaydın ne yapardın?’’ soruları çocuklara yöneltilerek problemi çözmeleri desteklenir.
Hikayedeki karakterlerin resimleri verilir ve çomak kuklası yapmaları istenir. Bu kuklaları eve götürüp hikayeyi evde anlatmaları istenir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Bütün çocukların kuklalarını tamamlamalarına yardımcı olunmalıdır.
DEĞERLENDİRME
Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir;
Hikayede çalışkan ve sorumluluk sahibi olan kimdi?
Tembellik eden kimdi?
İşlerimizi zamanında yapmazsak neler olur?
AİLE KATILIMI
      Davranış takip formları ve yapılan kuklalar eve gönderilir. Formu 1 hafta sonra geri göndermeleri istenir.
ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
Bizim sorumluluklarımız neler? Diye sorularak eve davranış takip formu gönderilir ve sorumluklarımız belirlenir. Bunları yerine getirirsek doğru davranıp ödülünü alacağımız konuşulur.

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni