^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bizi Takip Edin

FOTOĞRAFLARLA ATATÜRK

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             : 60-72 Ay

ETKİNLİK  ADI : FOTOĞRAFLARLA ATATÜRK

ETKİNLİK TÜRÜ      : Türkçe ve Sanat (Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği)

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 21. Atatürk’ü tanır.
(Göstergeleri: Atatürk’ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.)
Kazanım 22. Atatürk’ün Türk toplumu için önemini açıklar.
(Göstergeleri: Atatürk’ ün değerli bir insan olduğunu söyler. Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler.)

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 11. Atatürk’le ilgili etkinliklerde sorumluluk alır.
(Göstergeleri: Atatürk’le ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinliklerle ifade eder.)
Kazanım 16.Toplumsal yaşamda bireylerin farklı rol ve görevleri olduğunu açıklar.
(Göstergeleri: Toplumda farklı rol ve görevlere sahip kişiler olduğunu söyler.
Aynı kişinin farklı rol ve görevleri olduğunu söyler.)

MATERYALLER
Atatürk ile ilgili fotoğraflar, renkli kartonlar, yapıştırıcılar, boyalar
SÖZCÜKLER
Aile
KAVRAMLAR
Zıt: aynı-farklı-benzer
ÖĞRENME SÜRECİ
•          Çocukların getirdikleri Atatürk fotoğrafları incelenir. Fotoğrafları nereden buldukları, kiminle buldukları hakkında konuşulur. Getirilen fotoğraflar arasında benzer fotoğrafların olup olmadığı incelenir. Benzer fotoğraflar gruplandırılır. Fotoğraflarda Atatürk’ün ailesindeki kişilerin kimler olduğu, Atatürk’ün neler yaptığı, fotoğrafın nerede çekilmiş olabileceği ile ilgili sohbet edilir.
•          Öğretmen aşağıdaki şiiri okur.
“ATATÜRK
Annesi Zübeyde Hanım,
Benim annem gibi canım.
Babası Ali Rıza Bey,
Ondan öğrenmiş çok şey.
Kardeşi de var adı Makbule,
Büyümüş Atatürk ile.
Dedem küçükken, tehlikedeymiş ülkem.
Cumhuriyeti kurunca, özgür olmuş Türkiye’m.
Ne çok şey yapmışsın sen.
Hem askersin, hem öğretmen.
Teşekkür ederim sana canı gönülden.”
                                              Öğretmen: Nuray Taşcı / Mersin
•          Atatürk’ün toplumda farklı rolleri olduğu ve ailesi hakkında sohbet edilir. Ardından çocuklar kendi aileleri ile Atatürk’ün ailesinin benzer ve farklı yönlerini konuşurlar.
•          Çocuklar gruplar halinde masalara otururlar. Öğretmen  “Atatürk’ün çocukluğu ve ailesi” ile ilgili; “Atatürk’ün mesleği” ile ilgili masa diyerek masaları tanıtır. Bütün fotoğraflar başka bir masanın üzerine yayılır.
•          Masalarda farklı renkte olmak üzere karton, yapıştırıcı ve boyalar vardır. Her masadan bir çocuk sırayla masasının konusu  ile ilgili bir fotoğraf seçerek kartona yapıştırır. Bu işlem sırayla her çocuk tarafından gerçekleştirilir.
•          Öğretmen ve çocuklar fotoğraflarda neler anlatıldığını konuşup paylaşırlar.
•          Çalışmalar, çocuklarla birlikte sınıfta sergilenir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

  • Öğretmen etkinliği zenginleştirmek üzere ve hazırlıksız gelebilecek çocuklar için Atatürk ile ilgili fotoğraflar  bulundurmalıdır.

DEĞERLENDİRME
Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
•          Etkinlikte Atatürk’ün hangi fotoğrafları vardı?
•          Atatürk fotoğraflarından hangilerini beğendin, neden?
Neler hissettin?
•          Atatürk’ün ailesinde kimler var?
•          Başka nerelerde Atatürk ile ilgili resimler/fotoğraflar görüyorsunuz?
Atatürk ile ilgili bildiğiniz şarkı ya da şiir var mı?
AİLE KATILIMI
Ailelerden çocuklarıyla birlikte Atatürk ile ilgili sohbet etmeleri önerilebilir.
Çocuklar sohbet ile ilgili bir resim yapabilirler.
ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
•          Gruplar masalarından bir fotoğraf seçerek donuk imge tekniği ile fotoğrafı yansıtırlar. Diğer çocuklardan hangi fotoğrafın yansıtıldığını bulmaları istenebilir.

•          Atatürk ile ilgili fotoğraflar (Atatürk yüzerken, salıncakta sallanırken, Atatürk çocuklarla beraber iken…) verilir. Fotoğrafları kâğıdın istenilen bir yerine yapıştırıp devamını tamamlamalarına fırsat verilebilir.
UYARLAMA
Sınıfta Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
•          Çocuğa, Atatürk’ün hayatı ile ilgili sohbet edilirken daha basit ve kısa cevaplı sorular sorulmalıdır.
•          Atatürk’le ilgili şiiri öğretmen okuduktan sonra çocuğa “şiiri beğendin mi?” diye sorularak katılımı sağlanabilir.
Boyama ve yapıştırma etkinliklerinde sözel yönergelerle kendisinden isteneni yerine getiremezse çocuğa fiziksel yardım sağlanır.
Çocuğun değerlendirilme sırasında sözel ipuçlarıyla cevap vermesi sağlanır.

Word Sayfası Olarak İndir

Sosyal Medya

Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni