^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bizi Takip Edin

Altından Geçelim, Üzerinden Atlayalım Legoları Taşıyalım

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : Altından Geçelim, Üzerinden Atlayalım Legoları Taşıyalım

ETKİNLİK TÜRÜ      : Oyun

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.  Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir
Göstergeleri:Nesne/varlıkları birebir eşleştirir
                     Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir
Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar
Göstergeleri: Nesne/varlıkları rengine göre grupla
Kazanım 10. Mekanda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Göstergeleri:Nesnenin mekandaki konumunu söyler.
                     Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
                     Mekanda konum alır.

MATERYALLER
Legolar, ip

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Üstünde, Altında

ÖĞRENME SÜRECİ

  • Öğretmen tarafından çocuklar için bir parkur hazırlanarak iplerin aşağıdan ve yukarıdan bağlandığı alanlar yapılır. Parkurun sonuna kırmızı ve sarı renkli Legolar iki sepete karışık şekilde bırakılır.
  • Öncelikle kırmızılar ve sarılar noktası belirlenerek sepetteki Legoların bu noktalarla eşleştirilerek bütün çocuklar tarafından ayıştırılması sağlanır. Böylece renklerine göre gruplanan Legolar üzerine çocuklarla özellikleri ile ilgili konuşularak etkinlik anlatılarak oyuna başlanır.
  • Çocuklar ikili olarak eşleştirilir ve müzikle beraber harekete geçerler ipin altından ve üstünden geçerek kendi gruplarındaki renkteki legodan alarak aynı yolu altından ve üzerinden geçerek tamamlarlar. Müzik durana kadar taşımaya devam ederler ve getirdikleri Legoları üst üste dizerler sonuç olarak müzik bitiminde en uzun lego kulesini yapan kazanır ve alkışlanır.

Öğretmen tarafından yılan gibi sürünerek sandalyelere geçirilen çocuklara altında üstünde kavramını içeren okuma-yazma kâğıtları dağıtılarak  gerekli noktaları vurgulayarak yönergeleri verir ve yapmalarını bekler.
DEĞERLENDİRME

AİLE KATILIMI

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir

Sosyal Medya

Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni