^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bizi Takip Edin

İki Kedi

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : İki Kedi

ETKİNLİK TÜRÜ      : Birleştirilmiş Sanat ve Anadili Etkinliği

KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Kazanım 8:Nesne ya da varlıkları özelliklerini karşılaştırır.(Göstergeleri:   Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.)
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.(Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimikleri kullanır. Konuşmayı başlatır/sürdürür/sonlandırır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler. Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.)
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.(Göstergeleri: Nesneleri toplar, takar, çıkarır/ipe vb. dizer. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser/yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar. Malzemelere elleriyle/araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri:  Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)
MATERYALLER: Artık malzemeler, plastik tabak, yapıştırıcı.

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR: Kedi,

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklarla sohbet eder. İsteyen çocukların hikâye anlatmalarına rehberlik eder. Daha sonra “İki kedi” adlı parmak oyunu oynanır. Ardından çocuklar masalara oturtularak her çocuğa plastik tabaklar dağıtılır. Masalara konulan artık malzemeler (grofon kağıdı, boncuklar, pullar, ip, rafya vb) ile “Kedi” maskesi yapılır. Tamamlanan maskelere lastik ip takılır. Çocukların maskelerini takmaları sağlanır. Yapılan kedi maskeleri ile oynanılan “İki kedi” parmak oyunu sayışarak iki çocuk seçilip dramatize edilir. Her çocuğun oynaması sağlanır. Öğretmen müzik veya tef eşliğinde çocuklara aynı yöne doğru çarpışmadan koşarlar. Müzik kapatıldığında öğretmen yönergeler verir ve çocuklar verilen yönergeye göre hareket ederler. Müzik başladığında tekrar koşmaya başlarlar. Öğrenilen şekiller, sayılar, renkler ve kavramlar doğal çevreden somut örnekler gösterilerek pekiştirilir.

                                                                          İKİ KEDİ
Mır mır mır mır iki kedi ( İki başparmak karşılıklı getirilir.)
Biri çıkmış üst odaya
Biri inmiş alt odaya biraz sonra buluşmuşlar. (Başparmaklar bir aşağıya bir yukarıya çıkarılır.)
Mırıl mırıl konuşmuşlar
Ben bir fare yakaladım. ( Konuşma taklidi yapılır.)
Bende tabakları yaladım.
Of demişler çok yorulduk
Hemen koşmuşlar odaya ( Koşma hareketi yapılır)
Uyumuşlar doya doya ( Uyuma hareketi yapılır.)
Biraz sonra evin sahibi gelmiş.
Kalkın miskin kediler demiş. ( Alkış yapılarak kalkılır)

DEĞERLENDİRME
Kediler nasıl hayvanlardır?
Maskeleri beğendiniz mi?
Parmak oyununu beğendiniz mi?

AİLE KATILIMI
Yapılan maskeler evlerine gönderilir çocukların.

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir

Sosyal Medya

Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni