^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bizi Takip Edin

Meyveler ve Özellikleri

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : Meyveler ve Özellikleri

ETKİNLİK TÜRÜ      : Fen doğa-Oyun- Sanat Etkinliği

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, dokusunu söyler.)
Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar. (Göstergeleri: Bir bütünün parçalarını söyler )

Dil Gelişimi:
Kazanım 7. Dinlediklerinin/İzlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)

Motor Gelişim:
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür. Yönergeler doğrultusunda koşar.)
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri Malzemelere elleriyle şekil yapar.
MATERYALLER
Farklı sertlikte meyveler, Sandalye, Minder
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Sert -yumuşak
ÖĞRENME SÜRECİ

  • Sınıfı toparladıktan sonra evden getirdikleri meyveleri alarak çocukların masalara oturmaları istenir. Çocukların evlerinden getirdikleri meyveler özelliklerine göre ikiye ayrılır. Öğretmen tarafından sertler bir tarafa, yumuşak olanlar bir tarafa koyularak çocuklardan dokunarak iki grup arasındaki farkları söylemeleri istenir.
  • Yönergeler çocukların sert ve yumuşak ayrımının farkına varmaları sağlanır. Çocukların sert ve yumuşak meyvelere tek tek dokunmaları sağlandıktan sonra öğretmen tarafından elma, armut gibi sert meyveler ikiye ayrılarak karıştırılır ve çocuklardan parçaların hangi meyveye ait olduklarını bulmaları istenir.
  • Daha sonra çocuklardan önlerine koyulan seçenekler arasından sert ve yumuşak olanları göstermeleri beklenir.
  • Öğretmen tarafından sınıfın bir tarafına sandalyeler diğer tarafına minderler dizilerek çocuklara hangisinin sert ve hangisinin yumuşak olduğunu göstermeleri istenir.
  • Müzik açılarak çocukların müzik eşliğinde serbest dans etmeleri sağlanır arada müzik durdurularak öğretmen tarafından sert/yumuşak yönergeleri verilir. Çocuklardan sert denildiğinde sandalyelere yumuşak dendiğinde ise minderlere oturmaları beklenir.

Bütün çocuklar kavramları iyice kavrayıp dikkatlerini verinceye kadar oyun oynatılır ve sonrasında etkinlik sonlandırılır.
Ardından çocuklar masalara alınarak meyve resimleri olan kağıtlar çocuklara verilerek grapon ile yuvarlama tekniği kullanılarak yapmaları sağlanır.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Çocukların kavramları iyice anladıklarından emin olunmalı ve oyun sırasında yönerge söylendiğinde birbirlerini düşürmeden yerlerini almalarına dikkat edilmeli.
DEĞERLENDİRME

AİLE KATILIMI

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
Bu oyun sandalye veya minder kapmaca şeklinde de oynatılabilir
UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir

Sosyal Medya

Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni