Topu Sepete At

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : Topu Sepete At

ETKİNLİK TÜRÜ      : Oyun

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Motor Gelişim:
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.

MATERYALLER
top, sepet ya da kova
SÖZCÜK ve  KAVRAMLAR
atış, atış yapmak
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocukları oyun alanına alır ve “bir oyun oynayalım” der. Öğretmen çocuklara bir top verir. belli bir uzaklığa da bir top koyar. çocuklara sıra ile atış yapma olanağı verilerek sepetin içine topu isabet ettirmeleri istenir. Sepete atış yapan çocuklar alkışlanır.
DEĞERLENDİRME

AİLE KATILIMI

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir