^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bizi Takip Edin

Yaşasın İlkbahar Geldi

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : Yaşasın İlkbahar Geldi

ETKİNLİK TÜRÜ      : Türkçe-dil –Sanat Etkinliği

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Dil Gelişimi:
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Konuşma sırasında göz teması kurar.
 Jest ve mimikleri anlar.
 Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
 Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.
Sosyal Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder
Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

MATERYALLER
hikaye kitabı, boya kalemleri,a4 kağıtları
SÖZCÜK ve  KAVRAMLAR
Mevsimler, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış
ÖĞRENME SÜRECİ
Çocukları “U”  biçiminde minderlere oturtarak “Mevsimler” adlı parmak oyununu öğretir. Daha sonra “   Yaşasın İlkbahar Geldi                                   ” adlı öykü okunur. Öykü ile ilgili soru-cevap şeklinde sohbet edilerek öğrencilerin görüşlerini ifade etmeleri sağlanır. Daha sonra rol dağılımı yapılarak öykünün draması yapılır.
- MEVSİMLER (Parmak Oyunu)
Güneş bir gün ortaya çıkmış  (Orta parmak gösterilir)
Mevsim kardeşlerinde yanına çağırmış          (Tüm parmaklar açılır.)
Hanginiz beni en çok seviyor demiş (Orta parmak hareket ettirilir.)
Yaz ve ilkbahar biz diye bağırmışlar  (Serçe ve yüzük parmak hareket ettirilir)
Güneşi kollarına takıp gezmeye başlamışlar. (3 parmak la gezdirme hareketi yapılır.)
Kış ve sonbahar ise yalnız kalmışlar. (İki parmak gezdirirler.)
Arada bir güneşle buluşmuşlar.          (3. parmakla karşılaşılır.)
Hep birlikte arkadaş olmuşlar.           (Tüm parmaklar gezdirilir.)..
Daha sonra çocuklara boya kalemleri ve resim kâğıdı dağıtılarak  dinledikleri hikâyenin resmini yapmaları istenir. Resimler sınıf panosuna asılır.

DEĞERLENDİRME

AİLE KATILIMI

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir

Sosyal Medya

Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni