foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bizi Takip Edin

RENKLER

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH:

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU    :        

ETKİNLİK  ADI : RENKLER

ETKİNLİK TÜRÜ      : Fen ve Sanat Etkinliği

KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Kazanım1.Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım2.Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler. İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler.)
Kazanım3.Algıladıklarını hatırlar.(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.(Göstergeleri: Nesne/varlığın rengini söyler)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. (Göstergeleri:. Nesne/varlıkları rengine  göre ayırt eder, eşleştirir.)
DİL GELİŞİMİ:
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür.)
MOTOR GELİŞİM:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.( Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemelere elleriyle şekil verir.)
MATERYALLER: Parmak Boyası (ana renklerde), karıştırma kapları, kağıt.

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:  Ana Renkler, Ara Renkler

ÖĞRENME SÜRECİ

      RENKLER
Öğretmen sıra ile 3 ayrı kaba kırmızı-sarı/ sarı-mavi/ kırmızı-mavi boyaları ve suyu koyarak kaşıkla karıştırır. Sarı, kırmızı ve mavinin ana renkler olduğu, diğer bütün renklerin bunların karışımdan ortaya çıktığı anlatılır. Ortaya çıkan turuncu, yeşil, mor renkleri ve gözlemlenenler üzerine konuşulur. Her karşım yapılışında çıkacak olan renk üzerine tahminler alınır. Ortaya çıkan yeni renklerin isimleri sorulur.
Daha sonra çocukların kendilerinin de sıra ile renk karışımlarını yapabilecekleri söylenir ve bunun için ana renklerde parmak boyaları dağıtılır. Çocuklar diledikleri gibi karışımlar yapar ve ortaya çıkan renkleri parmaklarıyla kâğıda aktarmaları istenir.
Tamamlanan resimler panoda sergilenir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Çocukları deneyi dikkatli gözlemlemesi ve aktif katılımı sağlanmalıdır. Çocukların etkinlik sonunda oluşturdukları renkler mutlaka sorulup yorumlamaları istenmelidir.
Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir;
DEĞERLENDİRME
      Renklerin isimleri tek tek sorulur?
      Sizce bu karışımdan hangi renk ortaya çıkar?
      Adı nedir yeni oluşan rengin?
Senin oluşturduğun rengin adı nedir?

AİLE KATILIMI

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
    Renkler oyunu oynanabilir?
            Sınıf içinde oluşturdukları renkleri bulmaları istenebilir?

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir