foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bizi Takip Edin

Kızılay Haftası

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : Kızılay Haftası

ETKİNLİK TÜRÜ      : Bütünleştirilmiş Sanat-müzik Büyük Grup Etkinliği

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Bilişsel Alan
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım 2. Nesne, durum ve olayla ilgili tahminde bulunur.( Göstergeleri: Nesne-durum-olayın ipuçlarını söyler. İpuçları birleştirerek tahmini söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. (Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, büyüklüğünü, uzunluğunu söyler.)
Dil Gelişimi
Kazanım 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. (Göstergeleri: Cümle kurarken isim, fiil, sıfat, bağlaç, çoğul ifadeler, zarf, zamir, edat, isim durumları ve olumsuzluk yapılarını kullanır.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır. Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür. Konuşmayı sonlandırır. Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır. Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.)
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur. (Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyallerle ilgili sorular sorar. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.)
Motor Gelişim
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri:  Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer. Malzemeleri yapıştırır. Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. )

MATERYALLER
Beyaz ve Kırmızı Fon Karton
SÖZCÜK ve  KAVRAMLAR
kırmızı ve beyaz renk
ÖĞRENME SÜRECİ
‘ Kızılay Haftası’

Çocuklara Kızılay haftasından bahsedilir. Çocuklarla Kızılay ın ne işe yaradığı kimlere yardım ettiği konusunda konuşulur. Çocuklara beyaz fon karton ve kırmızı kartondan Kızılay çadırı yaptırılır. Ardından kızılayla ilgili bilmeceler sorulur. Daha sonra çocuklar minderlere oturtturulur. Çocuklara Kızılay şarkısı öğretilir.
  KIZILAY
Depremlerde yangınlarda, 
Hem barışta hem savaşta,
Sen koşarsın yardıma. (2)
Güç verirsin yurduma. (2)
Sürekli güçlenerek, (2)
Her acıyı sar Kızılay. (2)
DEĞERLENDİRME
•          Çocuklar Kızılay ne işe yarar?
•          Kızılay kimlere yardım eder?
•          Kızılay şarkısında eğlendiniz mi?
Kızılay çadırlarını yaparken neler hissettiniz?
AİLE KATILIMI
Velilerden Kızılay haftası ile ilgili çocuklarla konuşmaları istenir.
UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir