^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bizi Takip Edin

Ormanımız

ETKİNLİK PLANI
Etkinlik türü: Drama Etkinliği (Büyük Grup)
Yaş Grubu: 48-72 Ay
Etkinlik Adı: ORMANIMIZ
Öğretmenin Adı:
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM
KAZANIM1:  Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
-Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
- Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
MOTOR GELİŞİM
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

 

MATERYALER
Sınıftaki oyuncaklar, boya kalemleri
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Orman
ÖĞRENME SÜRECİ

•Öğretmen çocuklara çeşitli hayvanların resimlerini gösterir.Çocuklara bu hayvanlarla ilgili sorular sorar. Adı ne, nasıl ses çıkarır,nasıl yürüyordur, nasıl ses çıkarır,nerede yaşıyordur, kaç kardeştir arkadaşları var mıdır…………
•          Öğretmen şimdi sizlerden sınıftaki nesneleri kullanarak orman yapmanızı istiyorum, der ve çocukların ormanı oluşturmaları için zaman verir.
•          Sonra çocukların ormanı tanıtmalarını ister.
•          Her çocuğu ormandan uzaklaştırır.
•          Herkes hangi hayvan olmak istediğine karar versin, dokunduğum çocuk istediği hayvan olarak ormana girecek diğer hayvanlarla birlikte oynayacak. Yalnız….. dakikanız var. Süre bitti dediğim zaman herkes ormandan çıkıp yanıma gelecek der ve sırayla çocukları ormana gönderir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Öğretmen çocukları manipüle etmeden yönlendirmelidir.
DEĞERLENDİRME
Çocuklardan süreçle ilgili resim yapmaları istenir.

Word Sayfası Olarak İndir

Sosyal Medya

Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni