^Yukarı Cık
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Bizi Takip Edin

MAVİŞ BALIK

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : MAVİŞ BALIK

ETKİNLİK TÜRÜ      : Oyun-türkçe etkinliği

KAZANIM VE GÖSTERGELER
Motor Gelişim
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Bilişsel Gelişim
Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler
Sosyal duygusal gelişim
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Dil gelişim
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinlediklerini / izlediklerini öykü yoluyla sergiler
Özbakım becerileri
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır
MATERYALLER

SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
Mavi
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara müzik eşliğinde mavi renkli bir nesne bulma oyunu oynayacaklarını söyler. Müzik kapandığında mavi oyuncağı en çok toplayan grup oyunu kazanacaktır. Oyun bu şekilde öğrencilerin isteğine göre devam ettirilir. Oyun bitiminde çocuklar oturtularak mavi  adlı şiir çocuklara öğretilir.
MAVİ (Şiir)
Gökyüzüne bir baktım          
Gökyüzü masmavi
Engin deniz güzel deniz
Gülüşleri masmavi
Engin deniz güzel deniz 
Dalgaları masmavi 
Şiir öğretiminin ardından öğretmen Maviş Balık adlı hikayeyi yarım bırakarak okur. Yarım kalan yerden çocukların tamamlamaları sağlanır.
MAVİŞ BALIK (Öykü)
Denizin derinliklerinde yaşayan sevimli mi sevimli bir Maviş Balık varmış. Maviş balık hiç arkadaş edinemiyormuş. Neden mi? Denizin suları ile aynı renkte olduğundan bizim maviş balığı kimse fark edemiyormuş bile. Maviş balık bir gün saklambaç oynayan balıklar görmüş ve yanlarına giderek onlarla oyun oynamak istediğini söylemiş. Çocuklar oyuna kabul etmişler fakat oyunu hep Maviş kazanıyormuş. Çünkü denizle aynı renkte olduğu için onu fark edemeden Maviş onları sobeliyormuş. En sonunda sinirlenmişler, biz seninle oynamak istemiyoruz demişler. Maviş balık çok üzülmüş ve annesinin yanına gitmiş. “Anneciğim, mavi olmak ne kadar da kötü, kimse benimle oyun oynamak istemiyor.” demiş. Annesi “Birlikte bilgili ahtapota gidelim, o bize yardım edebilir.” demiş ve bilgili ahtapotun evine kadar birlikte yüzmüşler. Maviş, bilgili ahtapota derdini anlatmış…
Hikâye burada kesilerek çocukların öyküyü tamamlaması istenir. Öğretmen çeşitli sorular sorarak çocukların da çözüm bulmasını ister.
-Maviş balık denizde fark edilmek için neler yapmalı? Bizden farklı görünen kişilere nasıl davranmalıyız? Vb
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Öğretmen renk kavramını öğretirken çocukların kıyafetlerinden yola çıkarak etkinli bir öğretim süreci oluşturabilir. Kıyafetlerin renklerinden yola çıkarak zıplama yarışması yapılabilir. Örneğin ; Mavi kazandı, sarı kazandı, alkışlayalım  vs.
DEĞERLENDİRME

AİLE KATILIMI

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
Çocuklardan mavi renk ile ilgili bir öykü oluşturarak anlatmaları istenebilir.
UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir

Sosyal Medya

Copyright 2013  Okul Öncesi Öğretmeni