foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Bizi Takip Edin

Haberleşme ve kitle iletişim araçları

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : Haberleşme ve kitle iletişim araçları

ETKİNLİK TÜRÜ      : Türkçe dil (Büyük Grup)                           
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 6:Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır.
Kazanım 7: Dinledikleri izlediklerinin anlamını kavrar
Göstergeleri:
- Sözel yönergeleri yerine getirir.
-Dinlediklerini izlediklerini açıklar
-Dinledikleri izledikleri hakkında yorum yapar.
BİLİŞSEL GELİŞİM
Kazanım 1: Nesne durum olaya dikkatini verir
Göstergeleri
-
dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya dikkatini verir
-dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya yönelik sorular sorar
-dikkat edilmesi gereken nesne/durum olayı ayrıntılarıyla açıklar
SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİM


Kazanım10: Sorumluluklarını yerine getirir
Göstergeleri:
-Sorumluluk almaya istekli olduğunu söyler-gösterir.
-Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Kazanım12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar
Göstergeleri
-
değişik ortamlardaki kuralların benimsenmesinde düşüncesini söyler
-Kuralların gerekli olduğunu söyler.
MATERYALLER
Çeşitli resimler, görsel materyaller
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR
-haberleşme,iletişim sözcükleri
ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocukları yarım daire şeklinde
oturur oturan çocuklara"haberleşme ve kitle iletişim araçları" konulu sohbet açar ,çocuklarla haberleşme ve iletişim araçlarının neler olduğu bu araçların  işlevleri ,eski insanların haberlerimin nasıl Olduğu konusunda çocuklara açıklamalar yapılarak sohbet edilir  
 -daha sonra  çocuklara sizce iletişim nedir konulu sohbeti açar.kimlerle iletişim halinde oldukları sorulur.iletişim olmasaydı nasıl haberleşirdik düşünülür.iletişim araçlarından hangilerini kullandıklarını anlatmaları istenir öğretmen şimdi sizinle bir mektup yazacağız bu mektubu kime yazalım der.çocukların ortak seçtikleri birine mektup yazılır.her çocuğun söylemek istediği yazılır,tamamlanan mektup çocuklara okunur .
-konuyla ilgili bilmeceler sorulur
-bir kutum var kulağını bükünce konuşur şarkı söyler  (radyo)
-buradan bağırır ankaradan duyurur   (telefon)
-ben iki hasretlinin arasında dururum
yüzlerini görmeden onlarla konuşurum   (telefon)
-biz onu görürüz   o bizi  göremez(televizyon)
-uzun yoldan bir kuş gelir ne söylese hoş gelir  (mektup)
-bir ağacı oymuşlar içine dünyayı koymuşlar     (televizyon)
-ne ağzı var ne dili konuşur insan gibi   (radyo)
-çın çın eder haber sorar   (telefon)
-çocuklara öğretmen "TELEVİZYONCU ALİ"bir hikaye okur.hikayeyi çocukların tamamlamasını ister.                            
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
-
hederleşme ve kitle iletişi araçları çocukların anlayabileceği dilde açıklanmalı
-Her öğrencinin bununla ilgili soru sormasına ve kaşı tarafla iletişimlerini nasıl uyguladıklarının anlatmalarına izin verilmelidir.
DEĞERLENDİRME
Etkinlik sonucunda çocuklara aşağıdaki sorular sorulur
-haberleşme ve kitle iletişim araçları nelerdir?
-evde en çok kullanılan kitle iletişim araçları nelerdir nerelerde yapabiliriz?

Word Sayfası Olarak İndir